Ve dnech 29.-31.05.2024 se v hotelu Skalský Dvůr u Bystřice nad Pernštejnem uskutečnil 12. ročník Konference radiologické fyziky.

Níže najdete prezentace autorů, kteří udělili souhlas se zveřejněním. 

 

PROGRAM konference 

 

1. DEN   

 

01_Ptáček - Historie ČSFM

02_Súkupová - Zpráva o činnosti výboru 2024

03_Koniarová - Zpráva o vzdělávání 2024

 

2. DEN

 

01_Novák - Východiska adaptivní radioterapie

02_Osmančíková, Rožánková, Sýkorová, Kindlová - Adaptivní radioterapie hlavy a krku ve FN Motol

03_Veselský - Adaptivní radioterapie na MR-Linac

04_Tintěra - MR v revoluční fázi

05_Šimeček - Prezentace přístrojů dodávaných firmou Ing. Petr Šimeček

06_Šalát - Rádiobiologická analýza nežiaducich účinkov pri liečbe onkologických pacientov

07_Fábry - Transformace dávkových profilů měřených detektory o různém objemu pro potřeby jejich porovnání

08_Dohnalová - Využití 3D tisku v radiodiagnostice

09_Trakslová, Hanušová - Měření faktorů velikosti pole v malých čtvercových i obdélníkových polích

10_Hanušová, Trakslová, David - Vliv beam dat malých polí na klinické plány v TPS Eclipse

11_Prchalová, Keňová - Dozimetrie po aplikaci 177Lu značených radiofarmak

12_Daníčková, Peterková - Kvantitavní hodnocení kvality obrazu ve skiagrafii

13_Hejduk - Pravidla kybernetické bezpečnosti a jejich aplikovatelnost v oblasti lékařských ozáření

 

3. DEN

 

01_Kozák - Vlastnosti šumu CT obrazu u moderních rekonstrukčních algoritmů

02_Ptáček - Kvantifikace obrazových dat v NM - jak neměřit nesprávně

03_Voutilainen - Vyhodnocení konformity plánu pomocí skriptovacích technik

04_Balogová, Tamášová, Borovičková - Prepočtové koeficienty v očnej dozimetrii

05_Šmoldasová - Měření spekter fotonů ve svazcích z lékařských rentgenových zařízení

06_Babič, Šalát - Skúšky dlhodobej stability plánovacích systémov v rádioterapii

07_Netopil - Mobilní iktová jednotka

08_Kolář, Sobotková - Komplexní řešení pro aplikace ionizujícího záření v medicíně

09_Steinberger - Nástroje pro správu dat radiačních pracovníků

 

Kontakt

Česká společnost fyziků v medicíně, z.s.

Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
+420 236 053 056
csfm@csfm.cz

Další kontakty

Věcné poznámky a konkrétní návrhy ke vzhledu a obsahu těchto stránek posílejte prosím na adresu webmaster@csfm.cz.