O společnosti

 

Česká společnost fyziků v medicíně (ČSFM) vznikla jako dobrovolné občanské sdružení fyziků působících v medicíně, zejména radiologických fyziků, a fyzických nebo právnických osob se zájmem o fyziku v medicíně a její rozvoj. ČSFM, o.s. byla registrována Ministerstvem vnitra ČR 6.4.2004. V r. 2015 došlo k transformaci občanského sdružení na zapsaný spolek. ČSFM, z.s. je národním reprezentantem České republiky v Evropské federaci organizací pro medicínskou fyziku (EFOMP) od 1.5.2004.

 

Cílem ČSFM, z.s. je prosazování profesních zájmů radiologických fyziků a techniků působících ve zdravotnictví, podpora výuky, výzkumu a vývoje v oblasti medicínské fyziky a zvyšování úrovně odborných znalostí členů. ČSFM, z.s. spolupracuje s národními i mezinárodními organizacemi a společnostmi.

 

Řídícím a výkoným orgánem ČSFM, z.s. je sedmičlenný Výbor. Kontrolním orgánem je tříčlenná Revizní komise.

ČSFM, z.s. finančně podporuje vzdělávání svých členů, pořádá soutěž o nejlepší publikaci mladých autorů a organizuje Konferenci radiologické fyziky.

 

Logo ČSFM vytvořila Ing. arch. Leona Francová (LF-design@outlook.com)

Kontakt

Česká společnost fyziků v medicíně, z.s.

Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
+420 236 053 056
csfm@csfm.cz

Další kontakty

Věcné poznámky a konkrétní návrhy ke vzhledu a obsahu těchto stránek posílejte prosím na adresu webmaster@csfm.cz.