Česká společnost fyziků v medicíně


Sdružuje fyziky působící v medicíně a další fyzické a právnické osoby se zájmem o medicínskou fyziku a její rozvoj. ČSFM, z.s. má za cíl prosazovat profesní zájmy radiologických fyziků a techniků působících ve zdravotnictví, podporovat výuku, výzkum a vývoj v oblasti medicínské fyziky a podílet se na zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů. ČSFM, z.s. spolupracuje s národními i mezinárodními organizacemi a společnostmi.

Více o ČSFM

Členstvím získáte:Stát se členem
Aktuality

Nová inzerce

28.07.2022

Byl vložen nový inzerát.

QC guideline - PET/CT, PET/MR

16.05.2022

Byl vydán dokument EFOMP’S GUIDELINE: QUALITY CONTROLS IN PET/CT AND PET/MR. Na webu EFOMPu jsou k dispozici i další QC doporučení (cone-beam CT a mamografie). 

Prezentace z KRF 2022

29.04.2022

Prezentace autorů, kteří nám dali souhlas s uveřejněním, naleznete ve složce Odborné akce - Dokumenty z odborných akcí. Příspěvky budou po dobu tří měsíců (do konce července) přístupné všem, dále pak budou přístupné pouze členům ČSFM po přihlášení.

V případě zájmu o členství v ČSFM postupujte dle pokynů.

Nový výbor

24.04.2022
Na členské schůzi byl zvolen nový výbor ČSFM. V období 2022-2026 bude pracovat v následujícím složení:
Ing. Lucie Súkupová, Ph.D. (předseda)
Ing. Irena Koniarová, Ph.D. (místopředseda)
Ing. Jaroslav Ptáček, Ph.D. (jednatel)
Ing. Vít Richter (hospodář)
Ing. Anna Kindlová
Ing. Dana Prchalová
Doc. Ing. Jaroslav Tintěra, CSc.
 
Do revizní komise ČSFM byli zvoleni:
RNDr. Libor Judas, Ph.D. (předseda)
Ing. Petra Dostálová
Ing. Jiří Trnka, Ph.D.
 
Děkujeme za důvěru.
Akce budoucí

EFOMP kurzy

12.09.2022 - 21.10.2022, Evropa

SINFONIA project - training courses, nabídka zde https://www.efomp.org/index.php?r=news/view&id=281

Bez poplatku, účastník si hradí jen cestovní náklady a ubytování.

ESTRO Workshop

07.10.2022 - 08.10.2022, Lisabon

 5th ESTRO Physics Workshop 2022: Science in Development     https://www.estro.org/Workshops/2022-Physics-Workshop

ESTRO workshop

07.10.2022 - 08.10.2022, Lisabon

"KV imaging optimization and justification in Radiotherapy" as a part of Estro physics workshop   https://www.estro.org/Workshops/2022-Physics-Workshop/kV-X-rays-based-IGRT-justification-and-optimisatio

EFOMP School

13.10.2022 - 15.10.2022, Atény (Řecko) & online

Statistics in Medical Physics, program, registrace

Další akce
Kontakt

Česká společnost fyziků v medicíně, z.s.

Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
+420 236 053 056
csfm@csfm.cz

Další kontakty

Věcné poznámky a konkrétní návrhy ke vzhledu a obsahu těchto stránek posílejte prosím na adresu webmaster@csfm.cz.