Soutěž mladých autorů za rok 2022

generálními partnery soutěže jsou Elekta Services s.r.o. a Fomei s.r.o

 

 

18. ročníku soutěže se zúčastnilo 5 autorů:

Denis Dudáš: Complex characterization of hybrid detector PantherPix for its application in external radiotherapy, Disertační práce

Iva Jakubcová (roz. Brátová)Total body irradiation for standard treatment rooms: a robust sweeping beam technique with respect to the body shapeReports of Practical Oncology and Radiotherapy 2022, Volume 27, Number 2, pages: 276-282

Alena KeňováDozimetrie 131I-mIBG u pacientů s neuroendokrinním onemocněnímDiplomová práce

Boris OdložilíkBiological effects of laser-accelerated proton burstsDisertační práce

Simona ŠimůnkováCelotělová dozimetrie v radionuklidové terapiiDiplomová práce

 

Výsledky soutěže za r. 2022:

 

1. místo:       Simona Šimůnková               oceněna                10.000 Kč

2.-3. místo:   Denis Dudáš                          oceněn                    4.000 Kč 

2.-3. místo:   Boris Odložilík                       oceněn                    4.000 Kč 

 

 

Výbor ČSFM gratuluje výhercům, ostatním soutěžícím děkuje za podnětné příspěvky. Těšíme se na Vaše další přihlášené soutěžní práce v následujících ročnících soutěže.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soutěž mladých autorů o cenu firmy Fomei za rok 2021

 

17. ročníku soutěže se zúčastnili 2 autoři:

Zdenka Balogová: Výroba antropomorfního fantomu pomocí 3D tisku a jeho využití při optimalizaci vyšetřovacích CT protokolů u obézních pacientů, Diplomová práce

Denis Dudáš: The effect of MV image spatial resolution on the patient positioning and patient specific QA, Journal of Instrumentation, 2021, Vol. 16, T12018

 

Výsledky soutěže za r. 2021:

1. místo:   Denis Dudáš               oceněn                10.000 Kč

2. místo:   Zdenka Balogová      oceněna                5.000 Kč 

 

Výbor ČSFM gratuluje výhercům, ostatním soutěžícím děkuje za podnětné příspěvky. Těšíme se na Vaše další přihlášené soutěžní práce v následujících ročnících soutěže.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soutěž mladých autorů o nejlepší odbornou práci v oborech radiologické fyziky za rok 2020 

 

16. ročníku soutěže se zúčastnili 2 autoři:

Kateřina Dudášová (roz. Chytrá): Radiation exposuere of paediatric general radiography, fluoroscopy and CT procedures in the Czech Republic – pilot study, Radiation Protection Dosimetry, Vol. 186, No. 2–3, pp. 391–396

Lukáš Knybel: Analýza pohyblivých cílů v radioterapii a zhodnocení vlivu na přesné dodání terapeutické dávky robotickým ozařovačemDisertační práce

 

Výsledky soutěže za r. 2020:

1. místo:   Lukáš Knybel            oceněn                10.000 Kč

2. místo:   Kateřina Dudášová   oceněna                5.000 Kč 

Výbor ČSFM gratuluje výhercům, ostatním soutěžícím děkuje za podnětné příspěvky. Těšíme se na Vaše další přihlášené soutěžní práce v následujících ročnících soutěže.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Soutěž mladých autorů o nejlepší odbornou práci v oborech radiologické fyziky za rok 2019 (15. ročník)

 

Soutěže se zúčastnili 4 autoři, jejichž práce byly publikované v roce 2019:

 

Iva Brátová: „Validation of dose distribution computation on sCT images generated from MRI scans by Philips MRCAT Reports of Pract. Onc. & Radiother. 24. 245-250, 2019 

Lukáš Knybel: Evaluation of spine structure stability at different locations during SBRT Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2019; 163:XX.

Tomáš Kořínek: „Predikce pozdní toxicity kritických orgánů po zevní radioterapii prostaty"  Diplomová práce 

Anna Povolná: „Modelování CBCT a souvisejících pohybových artefaktů"  Diplomová práce

 

Výsledky soutěže za rok 2019:

1. místo:  Tomáš Kořínek                       oceněn         10.000 Kč

2. místo:  Iva Brátová                            oceněna         5.000 Kč 

3. místo:  Anna Povolná                         oceněna         3.000 Kč 

 

 

Výbor ČSFM děkuje soutěžícím za podnětné příspěvky, těšíme se na Vaše další přihlášené soutěžní práce v následujících ročnících soutěže.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výbor České společnosti fyziků v medicíně, z.s., vyhodnotil soutěž za rok 2018 (14.ročník) následovně:

Soutěž mladých autorů o nejlepší odbornou práci v oborech radiologické fyziky za rok 2018

(radiologická fyzika v radioterapii, nukleární medicíně nebo radiodiagnostice).

Soutěžním obdobím byly práce publikované v roce 2018 a hodnocené v roce 2019.

Soutěže se zúčastnili 4 přihlášení autoři s následujícími soutěžními příspěvky:

Tereza Hanušová: „Activation of QA devices and phantom materials under clinical scanning proton beams - a gamma spectrometry study Phys. Med. Biol. 63 (2018) 115014 

Jakub Hrabovský: Faktory ovlivňující rozdíly výpočtu dávkové distribuce u radioterapie tumorů plic Diplomová práce

Veronika Paštyková: „Assessment of MR stereotactic imaging and image co-registration accuracy for 3 different MR scanners by 3 different methods/phantoms: phantom and patient study" J Neurosurg (Suppl) 129:125–132, 2018 

Martin Šefl: Dosimetry as a Catch in Radiobiology Experiments Radiation Research 190, 404–411 (2018)

 

Výsledky soutěže za rok 2018:

1. místo:  Tereza Hanušová                     oceněna        10.000 Kč

2. místo:  Martin Šefl                                oceněn            5.000 Kč 

3. místo:  Veronika Paštyková                 oceněna           3.000 Kč 

 

tým soutěže ČSFM děkuje soutěžícím za podnětné příspěvky a těšíme se na další Vaše přihlášené soutěžní práce v následujících ročnících naší soutěže.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Výbor České společnosti fyziků v medicíně, z.s., vyhodnotil soutěž za rok 2017 (13.ročník) následovně:

Soutěž mladých autorů o nejlepší odbornou práci v oborech radiologické fyziky za rok 2017

(radiologická fyzika v radioterapii, nukleární medicíně nebo radiodiagnostice).

Soutěžním obdobím byly práce publikované v roce 2017 a hodnocené v roce 2018.

Soutěže se zúčastnili 2 přihlášení autoři s následujícími soutěžními příspěvky:

Kateřina Chytrá: "Dozimetrie a stanovení dávek pacientů v pediatrické radiologii" Diplomová práce

Denis Dudáš: "Návrh a ověření metodiky pro kalibraci neinvazivních měřičů  napětí na rentgence v dozimetrické laboratoři SÚRO" Diplomová práce

Výsledky soutěže za rok 2017:

1. místo:  Kateřina Chytrá                      oceněna        10.000 Kč

2. místo:  Denis Dudáš                            oceněn            5.000 Kč 

Realizační tým soutěže ČSFM děkuje soutěžícím za podnětné příspěvky a těšíme se na další Vaše přihlášené soutěžní práce v následujících ročnících naší soutěže.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Výbor České společnosti fyziků v medicíně, z.s., vyhodnotil soutěž za rok 2016 (12.ročník) následovně:

Soutěž mladých autorů o nejlepší odbornou práci v oborech radiologické fyziky za rok 2016

(radiologická fyzika v radioterapii, nukleární medicíně nebo radiodiagnostice).

Soutěžním obdobím byly práce publikované v roce 2016 a hodnocené v roce 2017.

Soutěže se zúčastnilo 5 přihlášených autorů s následujícími soutěžními příspěvky:

Martin Šefl: "Technical Note: Impact of cell repopulation and radionuclide uptake phase on cell survival" Medical Physics, Vol. 43, No. 6, June 2016, 2715-2720

Lukáš Knybel: "Analysis of Lung Tumor Motion in a Large Sample: Patterns and Factors Influencing Precise Delineation of Internal Target VolumeInt J Radiation Oncol Biol phys, Vol. 96, No. 4, 751-758, 2016

Marek Sommer: "Radiační poškození proteinu p53" Diplomová práce

Veronika Paštyková: "Stanovení základních fyzikálních a dozimetrických parametrů detektoru PTW microDiamond Type 60019 a jeho aplikace v dozimetrii malých polí" Diplomová práce

Petra Sýkorová: "Neterčové efekty v buněčných kulturách" Diplomová práce

Výsledky soutěže za rok 2016:

1. místo:  Lukáš Knybel                      oceněn         10.000 Kč

2. místo:  Petra Sýkorová                   oceněna         5.000 Kč 

3. - 4. místo:  Martin Šefl                    oceněn           3.000 Kč

3. - 4. místo:  Marek Sommer              oceněn           3.000 Kč

Realizační tým soutěže ČSFM děkuje všem soutěžícím za podnětné příspěvky a těšíme se na další Vaše přihlášené soutěžní práce v následujících ročnících naší soutěže.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Výbor České společnosti fyziků v medicíně, z.s., vyhodnotil soutěž za rok 2015 (11.ročník) následovně:

Soutěž mladých autorů o nejlepší odbornou práci v oborech radiologické fyziky za rok 2015

(radiologická fyzika v radioterapii, nukleární medicíně nebo radiodiagnostice).

Soutěžním obdobím byly práce publikované v roce 2015 a hodnocené v roce 2016.

Soutěže se zúčastnili 3 přihlášení autoři s následujícími soutěžními příspěvky:

Martin Šefl: "Calculation of cellular S-values using Geant4-DNA: The effect of cell geometry" Applied Radiation and Isotopes 104 (2015), 113-123

Magdalena Bazalova-Carter: "Treatment planning for radiotherapy with very high-energy electrom beams and comparison of VHEE and VMAT plansMedical Physics, Vol. 42, No. 5, May 2015, 2615-2625

Pavel Solný: "Feasibility of radioiodine dosimetry using a small field of view gammacamera; pilot study" Lékař a technika, Clinician and technology, č. 3, říjen 2015, ročník 45

Výsledky soutěže za rok 2015:

1. místo:  Magdalena Bazalova-Carter                     oceněna     10.000 Kč

2. místo:  Martin Šefl                                                oceněn         5.000 Kč 

3. místo:  Pavel Solný                                              oceněn         3.000 Kč

Realizační tým soutěže ČSFM děkuje všem soutěžícím za podnětné příspěvky a těšíme se na další Vaše přihlášené soutěžní práce v následujících ročnících naší soutěže.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Výbor České společnosti fyziků v medicíně, o.s., vyhodnotil soutěž za rok 2014 (10.ročník) následovně:

Soutěž mladých autorů o nejlepší odbornou práci v oborech radiologické fyziky za rok 2014

(radiologická fyzika v radioterapii, nukleární medicíně nebo radiodiagnostice).

Soutěžním obdobím byly práce publikované v roce 2014 a hodnocené v roce 2015.

Soutěže se zúčastnili 3 přihlášení autoři s následujícími soutěžními příspěvky:

Jiří Terš: "Dozimetrie širokých svazků ve výpočetní tomografii" Diplomová práce

Lukáš Knybel: "The analysis of respiration-induced pancreatic tumor motion based on reference measurementRadiation Oncology 2014, 9:192

Jaroslav Ptáček: "Bone SPECT image reconstruction using deconvolution and wavelet transformation: Development, performance assessment and
comparison in phantom and patient study with standard OSEM and resolution recovery algorithm"
 
Physica Medica 30 (2014) 858-864

Výsledky soutěže za rok 2014:

1. místo:  Jaroslav Ptáček                                     oceněn       10.000 Kč

2. místo:  Jiří Terš                                                 oceněn         5.000 Kč 

3. místo:  Lukáš Knybel                                        oceněn         3.000 Kč

Realizační tým soutěže ČSFM děkuje všem soutěžícím za podnětné příspěvky a těšíme se na další Vaše přihlášené soutěžní práce v následujících ročnících naší soutěže.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Výbor České společnosti fyziků v medicíně, o.s., vyhodnotil soutěž za rok 2013 (9.ročník) následovně:

Soutěž mladých autorů o nejlepší odbornou práci v oborech radiologické fyziky za rok 2013

(radiologická fyzika v radioterapii, nukleární medicíně nebo radiodiagnostice).

Soutěžním obdobím byly práce publikované v roce 2013 a hodnocené v roce 2014.

Soutěže se zúčastnili 3 přihlášení autoři s následujícími soutěžními příspěvky:

Petr Paluska: "Utilization of cone-beam CT for reconstruction of dose distribution delivered in image-guided radiotherapy of prostate carcinoma – bony landmark setup compared to fiducial markers setup" Journal of Applied clinical Medical physics, Vol. 14, No. 3, 2013

Linda Kašaová: "Quantitative Evaluation of the Benefit of Fiducial Image-Guidance for Prostate Cancer Intensity Modulated Radiation Therapy using Daily Dose Volume Histogram AnalysisTechnology in Cancer Research & Treatment 2013 June 24. Epub ahead of print

Jitka Končeková: "Clinical dosimetry using polymer gels, Application of magnetic resonance imaging" Disertační práce 

Výsledky soutěže za rok 2013:

1. místo:  Petr Paluska                                     oceněn       10.000 Kč

2. místo:  Linda Kašaová                                  oceněna       5.000 Kč 

3. místo:  Jitka Končeková                               oceněna       3.000 Kč

Realizační tým soutěže ČSFM děkuje všem soutěžícím za podnětné příspěvky a těšíme se na další Vaše přihlášené soutěžní práce v následujících ročnících naší soutěže.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Výbor České společnosti fyziků v medicíně, o.s., vyhodnotil soutěž za rok 2012 (8.ročník) následovně:

Soutěž mladých autorů o nejlepší odbornou práci v oborech radiologické fyziky za rok 2012

(radiologická fyzika v radioterapii, nukleární medicíně nebo radiodiagnostice).

Soutěžním obdobím byly práce publikované v roce 2012 a hodnocené v roce 2013.

Soutěže se zúčastnili 3 přihlášení autoři s následujícími soutěžními příspěvky:

Petr Paluska:  "Utilization of cone-beam CT for offline evaluation of target volume coverage during prostate image-guided radiotherapy based on bony anatomy alignment"   Reports of practical oncology and radiotherapy 17, 134–140 (2012)

Tereza Kulatá:  "Složitost fluencí pro IMRT pole"  Diplomová práce

Lucie Súkupová:  "Radiační zátěž pacientů v intervenční kardiologii"  Disertační práce

Výsledky soutěže za rok 2012:

1. místo:  Lucie Súkupová                                      oceněna   10.000 Kč

2. místo:  Petr Paluska                                            oceněn       5.000 Kč 

3. místo:  Tereza Kulatá                                          oceněna     3.000 Kč

Realizační tým soutěže ČSFM děkuje všem soutěžícím za podnětné příspěvky a těšíme se na další Vaše přihlášené soutěžní práce v následujících ročnících naší soutěže.

 


 

Výbor České společnosti fyziků v medicíně, o.s. vyhodnotil soutěž za rok 2011 (7.ročník) následovně:

Soutěž mladých autorů o nejlepší odbornou práci v oborech radiologické fyziky za rok 2011

(radiologická fyzika v radioterapii, nukleární medicíně nebo radiodiagnostice).

Soutěžním obdobím byly práce publikované v roce 2011 a hodnocené v roce 2012.

Soutěže se zúčastnilo 5 přihlášených autorů s následujícími soutěžními příspěvky:

Petra Mihalová:  "Stanovení radiační zátěže z vyšetření tlustého střeva pomocí Ga-citrátu"   Diplomová práce

Anna Michaelidesová:  "Determination of x-ray spectra from attenuation measurements"  Diplomová práce

Viktorie Štísová:  "Response of Primary Human Fibroblasts Exposed to Solar Particle Event Protons"  Radiation Research 176, 217-225 (2011)

Hana Klepetková:  "Comparison of two metal artifact reduction techniques: simulations and experiments"   Diplomová  práce

Linda Kašaová:  "Daily Prostate Volume and Position Monitoring Using Implanted Gold Markers and On-board Imaging during Radiotherapy"   Acta Medica    (Hradec Králové) 2011, 54(4): 149-152

Výsledky soutěže za rok 2011:

1. místo:  Viktorie Madhusudhan Štísová           oceněna   10.000 Kč

2. místo:  Hana Klepetková                                    oceněna     5.000 Kč 

3. místo:  Anna Michaelidesová                            oceněna     3.000 Kč

 


 

Výbor České společnosti fyziků v medicíně, o.s. vyhodnotil soutěž za rok 2010 (6.ročník) následovně:

Soutěž mladých autorů o nejlepší odbornou práci v oborech radiologické fyziky za rok 2010

(radiologická fyzika v radioterapii, nukleární medicíně nebo radiodiagnostice).

Soutěžním obdobím byly práce publikované v roce 2010 a hodnocené v roce 2011.

Soutěže se zúčastnil pouze 1 přihlášený autor s následujícím soutěžním příspěvkem:

Martin Morávek:      "Nezávislý výpočet dávky pro Leksellův gama nůž"   Diplomová práce

Výsledky soutěže za rok 2010:

1. místo:  neuděleno                   

2. místo:  Martin Morávek          oceněn       5.000 Kč 

3. místo:  neuděleno                      

Realizační tým soutěže ČSFM děkuje soutěžícímu za podnětný příspěvek  a těšíme se na další Vaše přihlášené soutěžní práce v následujících ročnících naší soutěže.
 


 

Výbor České společnosti fyziků v medicíně, o.s. vyhodnotil soutěž za rok 2009 (5.ročník) následovně:

Soutěž mladých autorů o nejlepší odbornou práci v oborech radiologické fyziky za rok 2009

(radiologická fyzika v radioterapii, nukleární medicíně nebo radiodiagnostice).

Soutěžním obdobím byly práce publikované v roce 2009 a hodnocené v roce 2010.

Soutěže se zúčastnili 4 přihlášení autoři s následujícími soutěžními příspěvky:

Jiří Trnka:                " Evaluation of applicability of MCNP Monte Carlo code to model the Leksell Gamma Knife radiation fields and to verify the Leksell GammaPlan calculations"   Disertační práce

Petra Trnková:       " New inverse planning technology for image-guided cervical cancer brachytherapy: Description and evaluation within a clinical frame"  Radiotherapy and Oncology 93(2009)

Vladimír Dufek:      " Stanovení dávek pacientů z lokalizačních a verifikačních metod používaných v obrazem řízené radioterapii (IGRT)"  Diplomová práce

Darina Ornová:       " Vyhodnocení polymerního gelového dozimetru prostřednictvím rentgenového CT"     Diplomová  práce

Výsledky soutěže za rok 2009:

1. místo:  Petra Trnková                      oceněna   10.000 Kč

2.-3.  místo:  Vladimír Dufek               oceněn       4.000 Kč 

2.-3.  místo:  Jiří Trnka                         oceněn       4.000 Kč

Realizační tým soutěže ČSFM děkuje všem soutěžícím za podnětné příspěvky  a těšíme se na další Vaše přihlášené soutěžní práce v následujících ročnících naší soutěže.

 


 

Výbor České společnosti fyziků v medicíně, o.s. vyhodnotil soutěž za rok 2008 (4.ročník) následovně:

Soutěž mladých autorů o nejlepší odbornou práci v oborech radiologické fyziky za rok 2008

(radiologická fyzika v radioterapii, nukleární medicíně nebo radiodiagnostice).

Soutěžním obdobím byly práce publikované v roce 2008 a hodnocené v roce 2009.

Soutěže se zúčastnili 4 přihlášení autoři s následujícími soutěžními příspěvky:

Magdalena Bazalová:   " The use of computed tomography images in Monte Carlo treatment planning"   Disertační práce

Hana Hromčíková:        " Modelling of radiobiological mechanisms in cells and tissues"  Disertační práce

Lucie Súkupová:            " Skin dosimetry of patients during interventional cardiology procedures in the Czech republic"  Pol J Med Phys Eng. 2008;14(4):217-225

Simona Viziblová:          " Sestavení, ladění a verifikace modelu lineárního urychlovače 2100C/D a fotonového svazku založeného na systému EGSnrc/BEAMnrc"     Diplomová  práce

Výsledky soutěže 2008:

1. místo:  Magdalena Bazalová          oceněna  10.000 Kč

2. místo:  Hana Hromčíková               oceněna    5.000 Kč 

3.-4.  místo:  Lucie Súkupová             oceněna   3.000 Kč

3.-4.  místo:  Simona Viziblová           oceněna   3.000 Kč

Realizační tým soutěže ČSFM děkuje všem soutěžícím za podnětné příspěvky  a těšíme se na další Vaše přihlášené soutěžní práce v následujících ročnících naší soutěže.

 


  

Výbor České společnosti fyziků v medicíně, o.s. vyhodnotil soutěž za rok 2007 (3.ročník) následovně:

Soutěž mladých autorů o nejlepší odbornou práci v oborech radiologické fyziky za rok 2007

(radiologická fyzika v radioterapii, nukleární medicíně nebo radiodiagnostice).

Soutěžním obdobím byly práce publikované v roce 2007 a hodnocené v roce 2008.

Soutěže se zúčastnil pouze 1 přihlášený autor s následujícím soutěžním příspěvkem:

 Pavel Kundrát:            " A semi-analytical radiobiological model may assist treatment planning in light ion radiotherapy"  Phys. Med.Biol. 52(2007)

Výsledky soutěže 2007:

1. místo:   Pavel Kundrát          oceněn  10.000 Kč

2. místo:   neuděleno

3. místo:    neuděleno     

Realizační tým soutěže ČSFM děkuje soutěžícímu za podnětný příspěvek  a těšíme se na další Vaše přihlášené soutěžní práce v následujících ročnících naší soutěže.

 


  

Výbor České společnosti fyziků v medicíně, o.s. vyhodnotil soutěž za rok 2006 (2.ročník) následovně:

Soutěž mladých autorů o nejlepší odbornou práci v oborech radiologické fyziky za rok 2006

(radiologická fyzika v radioterapii, nukleární medicíně nebo radiodiagnostice).

Soutěžním obdobím byly práce publikované v roce 2006 a hodnocené v roce 2007.

Soutěže se zúčastnilo 7 přihlášených autorů s následujícími soutěžními příspěvky:

Gonzalo Alfonso Cabal Arango : " Inverse planning for IMRT: a study of optimization algorithms."   Diplomová práce

Hana Hromčíková:    " Detailed analysis of the response of different cell lines to carbon irradiation."  Radiation Protection Dosimetry (Vol 0, 2004)

Hedvika Toncrová:    " Studium využití antiprotonů pro radioterapii."  Diplomová práce

Jiří Trnka:                     " MCNP -based computational model for the Leksell Gamma Knife."  Medical Physics, Vol 34 (2007)

Jitka Šemnická:          " Aplikace polymerového gelového dozimetru k verifikaci konformních intrakraniálních ozařovacích technik."   Diplomová práce

Pavel Dvořák               " Extracranial Stereotactic Radiotherapy: Tratment Planning and Dose Verification."  Disertační práce

Pavel Kundrát:            " Detailed analysis of the cell-inactivation mechanism by accelerated protons and light ions."  Phys. Med.Biol. 51(2006)

Výsledky soutěže 2006:

1. místo:   Pavel Kundrát           oceněn  10.000 Kč

2. místo:   Jiří Trnka                   oceněn    5.000 Kč 

3. místo:    Pavel Dvořák            oceněn   3.000 Kč

Realizační tým soutěže ČSFM děkuje všem soutěžícím za podnětné příspěvky  a těšíme se na další Vaše přihlášené soutěžní práce v následujících ročnících naší soutěže.

 


  

Výbor České společnosti fyziků v medicíně, o.s. vyhodnotil soutěž za rok 2005 (1.ročník) následovně:

Soutěž mladých autorů o nejlepší odbornou práci v oborech radiologické fyziky za rok 2005

(radiologická fyzika v radioterapii, nukleární medicíně nebo radiodiagnostice).

Soutěžním obdobím byly práce publikované v roce 2005 a hodnocené v roce 2006.

Soutěže se zúčastnilo 5 přihlášených autorů s následujícími soutěžními příspěvky:

David Gremlica : " Hodnocení parametrů vysokoenergetických ozařovačů z hlediska předcházení vzniku radiologických událostí."   Diplomová práce

Jan Mužík:            " Dozimetrie radiologických intervenčních výkonů."  Diplomová práce

Jiří Dammer:        " Možnosti použití obrazových detektorů Medipix2 v RTG mamografii."  Diplomová práce

Martin Soukup:    " A pencil beam algorithm for intensity modulated proton therapy derived from Monte Carlo simulations."  Phys. Med. Biol 50(2005)

Pavel Kundrát:     " Probabilistic two-stage model of cell inactivation by ionizing particles." Phys. Med.Biol. 50(2005)

Výsledky soutěže 2005:

1. místo: Martin Soukup           oceněn  10.000 Kč

2.-3. místo:  Jan Mužík              oceněn    4.000 Kč 

2.-3. místo: Pavel Kundrát       oceněn     4.000 Kč

Realizační tým soutěže ČSFM děkuje všem soutěžícím za podnětné příspěvky  a těšíme se na další Vaše přihlášené soutěžní práce v následujících ročnících naší soutěže.

Kontakt

Česká společnost fyziků v medicíně, z.s.

Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
+420 236 053 056
csfm@csfm.cz

Další kontakty

Věcné poznámky a konkrétní návrhy ke vzhledu a obsahu těchto stránek posílejte prosím na adresu webmaster@csfm.cz.