Čestní členové ČSFM

 

Prof. Carmel J. Caruana (od roku 2016)

Doc. Ing. Josef Novotný, CSc. (od roku 2012)

RNDr. Jiří Šimíček (od roku 2012)

Prof. Ing. Václav Hušák, CSc. (od roku 2004, do roku 2014)

RNDr. Miloš Lokajíček, DrSc. (od roku 2004, do roku 2019)

Prof. Fridtjof Nüsslin (od roku 2004)

Prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc. (od roku 2021)

RNDr. Vojtěch Ullmann (od roku 2021)

Kontakt

Česká společnost fyziků v medicíně, z.s.

Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
+420 236 053 056
csfm@csfm.cz

Další kontakty

Věcné poznámky a konkrétní návrhy ke vzhledu a obsahu těchto stránek posílejte prosím na adresu webmaster@csfm.cz.