Čestné členství

 

Návrh na udělení čestného členství v ČSFM fyzické osobě, která má mimořádné zásluhy o dosažení cílů ČSFM (uvedených ve stanovách), podává člen ČSFM na adresu clenstvi@csfm.cz spolu se zdůvodněním.

Výbor poté schvaluje nominaci dané osoby. Je-li osoba schválena, předseda ČSFM jí čestné členství nabídne. Pokud navržená osoba čestné členství přijme, stává se čestným členem ČSFM.

Čestné členství je oznámeno na nejbližší členské schůzi ČSFM. Oznámení je spojeno s předáním certifikátu čestnému členovi (certifikát obsahuje zdůvodnění udělení čestného členství), s představením profesního životopisu čestného člena a s možností krátkého ústního sdělení čestného člena na volné téma (osobně či v zastoupení nebo v audiovizuální formě).

 

Tento postup je platný od 1.9.2019, aktualizace kontaktu 28.3.2023.

 

 

 

Kontakt

Česká společnost fyziků v medicíně, z.s.

Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
+420 236 053 056
csfm@csfm.cz

Další kontakty

Věcné poznámky a konkrétní návrhy ke vzhledu a obsahu těchto stránek posílejte prosím na adresu webmaster@csfm.cz.