Pregraduální vzdělávání 

 

Podle zákona 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních, se odborná způsobilost k výkonu povolání radiologického fyzika získává absolvováním akreditovaného zdravotnického magisterského studijního oboru pro přípravu radiologických fyziků nebo absolvováním akreditovaného magisterského studijního oboru matematicko-fyzikálního zaměření a akreditovaného kvalifikačního kurzu radiologická fyzika (AKK RF).

Podle zákona 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních, se odborná způsobilost k výkonu povolání radiologického technika získává absolvováním akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu radiologických techniků nebo absolvováním akreditovaného bakalářského studijního oboru matematicko-fyzikálního zaměření a akreditovaného kvalifikačního kurzu radiologická technika (AKK RT).

 

Akreditaci pro výuku bakalářského oboru radiologická technika má v současné době:

  • ČVUT v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (bližší informace naleznete zde). Z oboru Radiologická technika lze na FJFI od akademického roku 2019/2020 přímo pokračovat v navazujícím magisterské oboru Radiologická fyzika.  

 

Akreditaci pro výuku magisterského oboru radiologická fyzika má v současné době:

  • ČVUT v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (bližší informace naleznete zde)
  • Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta (bližší informace naleznete zde)
Kontakt

Česká společnost fyziků v medicíně, z.s.

Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
+420 236 053 056
csfm@csfm.cz

Další kontakty

Věcné poznámky a konkrétní návrhy ke vzhledu a obsahu těchto stránek posílejte prosím na adresu webmaster@csfm.cz.