Atestační zkouška

 

Atestační zkoušky organizuje a zajišťuje IPVZ (bližší informace v sekci "Nelékařští zdravotničtí pacovníci").

Přihlášku k atestační zkoušce naleznete v elektronické podobě na ezp.mzcr.cz. Je nutné zvolit název oboru specializačního vzdělávání podle nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

Přihlášku se všemi náležitostmi (především potvrzení délky výkonu zdravotnického povolání v příslušném oboru zaměstnavatelem a kopie potvrzení o všech absolvovaných částech vzdělávacího programu, kopii certifikátu o ukončení certifikovaného kurzu) a přílohami prokazujícími splnění podmínek vzdělávacího programu pro přistoupení k atestační zkoušce posílá uchazeč s předstihem akreditovanému pracovišti pro celé specializační vzdělávání (t.j. ČSFM), a to na adresu:

Martina Holá
Oddělení lékařské fyziky a radiační ochrany
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 6
775 20  Olomouc


Kontaktní údaje na držitele akreditace k uskutečňování specializačního vzdělávání v oboru Radiologická fyzika - ČSFM:

e-mail: specializace@csfm.cz
tel.: +420 728 469 550  (pouze během standardní pracovní doby 7:00 – 15:30)

 

ČSFM v přihlášce potvrzuje uchazečům splnění všech podmínek nutných k přístupu ke zkoušce a nejpozději 40 dní před zkouškou doručí potvrzené materiály na IPVZ. Pokud není některá část vzdělávání ještě splněna (např. kurzy základního kmene), může ČSFM potvrdit přihlášku podmíněně a odeslat ji na IPVZ s tím, že uchazeč již musí být doložitelným způsobem přihlášen na chybějící kurzy, jejichž termín musí předcházet termínu atestační zkoušky. U atestační zkoušky musí doložit absolvování těchto kurzů.

 

Členové akreditačních a zkušebních komisí na návrh ČSFM zde.

Kontakt

Česká společnost fyziků v medicíně, z.s.

Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
+420 236 053 056
csfm@csfm.cz

Další kontakty

Věcné poznámky a konkrétní návrhy ke vzhledu a obsahu těchto stránek posílejte prosím na adresu webmaster@csfm.cz.