Specializační vzdělávání – Radiologická fyzika

 

Specializační vzdělávání v oboru Radiologická fyzika se řídí Vzdělávacím program specializačního vzdělávání v oboru  RADIOLOGICKÁ FYZIKA (https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/1528-sv-radiologicka-fyzika-rok-2010.pdf). Dle tohoto vzdělávacího programu má specializační vzdělávání dvě části:

                  -  základní kmen

                  -  specializační výcvik

ČSFM, z.s. je držitelem akreditace k uskutečňování celého specializačního vzdělávání. Aktuálně udělená akreditace je platná do 31.10.2023.

ČSFM, z.s. zajišťuje kurzy Základního kmene dle Vzdělávacího programu, přičemž kurz Neodkladné první pomoci, který je součástí Základního kmene, je zajištěn smluvní organizací.

Specializační výcvik sestává z:

                  -  povinné odborné praxe

                  -  povinné doplňkové praxe

Specializační výcvik je realizován pomocí Certifikovaných kurzů. Tyto certifikované kurzy nezajišťuje ČSFM, z.s. přímo, ale prostřednictvím smluvních partnerů s akreditací certifikovaného kurzu pro příslušné zaměření. Účastník specializačního vzdělávání se na příslušný certifikovaný kurz hlásí přímo u smluvního partnera ČSFM, z.s. V současné době jsou smluvními partnery pro pořádání certifikovaných kurzů tyto instituce:

                 -  FN Olomouc – nukleární medicína, radioterapie

                 -  FN Motol – radioterapie

                 -  Nemocnice Na Bulovce - radioterapie

                 -  VFN – radiodiagnostika

Vzhledem k výše uvedenému se pro účastníka vzdělávání stává školitelem dle Vzdělávacího programu některý ze školitelů z akreditovaného pracoviště.

Absolvování povinné doplňkové praxe není součástí certifikovaného kurzu. Účastník specializačního vzdělávání si jej po organizační a finanční stránce zajišťuje sám. Při výběru pracoviště, kde bude doplňková praxe absolvována, musí účastník respektovat požadavky vzdělávacího programu na vybavení takového pracoviště.

 

Převedení specializací podle dřívějších právních předpisů na současné obory a zaměření specializačního vzdělávání pro radiologické fyziky (přehledná tabulka, r. 2016)

Kontakt

Česká společnost fyziků v medicíně, z.s.

Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
+420 236 053 056
csfm@csfm.cz

Další kontakty

Věcné poznámky a konkrétní návrhy ke vzhledu a obsahu těchto stránek posílejte prosím na adresu webmaster@csfm.cz.