Užitečné odkazy

 

MEZINÁRODNÍ

 

EFOMP: European Federation of Organizations for Medical Physics
               EFOMP Policy Statements zde
               EFOMP Newsletter April 2012 zde, EFOMP Newsletter June 2012 zde
               EFOMP Newsletter August 2012 zde, EFOMP Newsletter December 2012 zde
IOMP: International Organization for Medical Physics
             eMPW, Volume 3, Number 1, July 2012 zde,
             IOMP Policy Statement No. 1 (9 Sept 2009) zde
             IOMP e-Zine zde
             eMPW, Volume 3, Number 2, December 2012 zde
             eMPW, Volume 4, Number 1, July 2013 zde
AAPM: American Association of Physicists in Medicine
             AAPM Report No. 197 Academic Program Recommendations
             for Graduate Degrees in Medical Physics zde
             AAPM hearings zde
OEGMP: Oesterreichische Gesellschaft fuer Medizinische Physik
DGMP: Deutsche Gesellschaft fuer Medizinische Physik
IPEM: Institute of Physics and Engineering in Medicine
ESTRO: European Society for Therapeutic Radiology and Oncology
IAEA: International Atomic Energy Agency
            Radiation Protection of Patients zde
            TRS 457 Dosimetry in Diagnostic Radiology: An International Code of Practice zde
            Revised international Basic Safety Standards (BSS) released by the IAEA zde
ICRP: International Commission on Radiological Protection
            Free Educational Downloads zde

EC RP No. 174: European Guidelines on Medical Physics expert (including the number of Medical Physics Expert required), Annex 1Annex 2

EMITEL: e-Encyclopaedia of Medical Physics and Multilingual Dictionary of Terms
Medical physics and engineering education and training, Ed. S. Tabakov et.al.
Caldose_X: online verze programu pro výpočet tkáňových a orgánových dávek
Guidelines for use of dental cone beam CT
Časopis Physica Medica European Journal of Medical Physics

 

DOMÁCÍ

 

MZ ČR: Ministerstvo zdravotnictví ČR
             Portál MZ ČR k uznávání kvalifikací... zde
ÚZIS:  Národní registr zdravotnických pracovníků zde
SÚJB: Státní úřad pro jadernou bezpečnost
           Plán kontrolní činnosti (inspekcí) zde
           Požadavky na používání měřidel při lékařském ozáření zde
SÚRO: Státní ústav radiační ochrany
IPVZ: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
FJFI ČVUT: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze
Elektronická knihovna připravované Legislativy ČR

ČRS: Česká radiologická společnost ČLS JEP
SROBF: Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP
ČSNM: Česká společnost nukleární medicíny ČLS JEP
ČSBMILI: Česká společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP
SOZ: Společnost pro ochranu před zářením
SRLA: Společnost radiologických asistentů ČR
ČSLF: Česká společnost lékařské fyziky ČLS JEP

ČKZP: Přípravný výbor České komory zdravotnických pracovníků

Věstník UNMZ

Seznam oprávněných osob k provádění externích klinických auditů, jejichž součástí je lékařské ozáření

Lucie Súkupová nejen o zobrazování a dávkách v radiodiagnostice

Facebook ČSF odkaz na facebookové stránky ČSFM. Administrátorem stránek je Ing. Petra Mihalová.

Projekt Nasezdravotnictvi.cz

 

 

Pokud některé odkazy nefungují správně, přimhuřte prosím oko, brzy napravíme... 

Kontakt

Česká společnost fyziků v medicíně, z.s.

Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
+420 236 053 056
csfm@csfm.cz

Další kontakty

Věcné poznámky a konkrétní návrhy ke vzhledu a obsahu těchto stránek posílejte prosím na adresu webmaster@csfm.cz.