Členské příspěvky

 

Členské příspěvky je třeba zaplatit do 31. března každého roku na účet ČSFM, z.s.

 

Bankovní spojení:

Č. účtu u Fio:             200 080 5932 / 2010

Konstantní symbol:   558

Variabilní symbol:     datum narození ve formátu ddmmrrrr včetně nul (např. 04071984)

 

Výše ročního členského příspěvku:

Řádný člen:          500 Kč (je zahrnutý i členský poplatek do EFOMP a IOMP)

Mimořádný člen:  300 Kč

 

Členové ČSFM, z.s. jsou začátkem roku e-mailem vyzváni k zaplacení členského příspěvku pro daný rok. Kdo nezaplatí do 31. března, dostane upomínku. Při nezaplacení členského příspěvku do 4 týdnů po zaslání upomínky členství v souladu se stanovami zaniká.

Pokud se někdo stane členem v poslední čtvrtině roku, tj. jeho přijetí je schváleno na schůzi výboru v době od 1. října do 31. prosince, a zároveň zaplatí v tomto období členský příspěvek, počítá se mu tento členský příspěvek i pro rok následující.

Čestní členové členské příspěvky neplatí. 

Kontakt

Česká společnost fyziků v medicíně, z.s.

Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
+420 236 053 056
csfm@csfm.cz

Další kontakty

Věcné poznámky a konkrétní návrhy ke vzhledu a obsahu těchto stránek posílejte prosím na adresu webmaster@csfm.cz.