Platné právní předpisy lze vyhledat bez poplatku na následujících stránkách 

Zákony pro lidi  https://www.zakonyprolidi.cz/  

Knihovna zdravotnické legislativy České lékařské komory: http://www.lkcr.cz/poskytovani-zdravotnich-sluzeb-435.html

Portál veřejné správy České republiky:  http://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/

Vyhledává se podle

Zobrazuje se text zákona, který se otevře v Poznámkovém bloku, což je poněkud nepřehledné a jednotlivé paragrafy, které jsou na obrazovce ve stejném formátu jako ve Sbírce předpisů.

V názvu předpisu např. u vyhlášky nesmí být uvedeno, kdo ji vydal, protože by ji systém nenašel.

Zobrazí se všechny položky z částky sbírky nebo se zadaným obsahem. Po kliknutí na vybraný předpis se zobrazí stejná nabídka jako u vyhledávání podle čísla předpisu.

Ministerstvo zdravotnictví - legislativa: http://www.mzcr.cz/Legislativa/

Ministerstvo zdravotnictví - věstníky: http://www.mzcr.cz/Legislativa/obsah/vestniky_1768_11.html

Ministerstvo vnitra: http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu.aspx

Zákony a Prováděcí právní předpisy (vyhlášky SÚJB a nařízení vlády ČR) Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) lze nalézt na portálu SÚJB: http://www.sujb.cz/legislativa/

Zpoplatněné webové stránky

Sbírka Předpisů České republiky: http://www.sbirka.cz/

Výši poplatků zjistíte v nabídce Úvodní stránka > Ceníky.

 

Dotazy, které se týkají legislativy, požadavky na doplnění dalších legislativních předpisů, případně věstníků MZ, a upozornění na chyby, které se mohou vyskytnout na této stránce a na ní uvedených nabídkách, směřujte na E-mail: lenka.janeckova@nemlib.cz

Hledat | Přihlásit English version