Výklad pojmů §66 vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb. v platném znění

 

Na základě žádosti MZ ČR, výbor ČSFM na svém jednání 26.10.2006 navrhl výkladu pojmů „úzce spolupracovat“ a „být k dispozici“ uvedených v odst. 1 citovaného paragrafu vyhlášky č. 307/2002 Sb. v platném znění.

Odst. 1 §66 vyhlášky zní:
Při radioterapeutických činnostech musí úzce spolupracovat radiologický fyzik s příslušnou specializovanou způsobilostí podle zvláštního právního předpisu 5b). Pro ostatní radiologické činnosti musí být k dispozici radiologický fyzik s příslušnou specializovanou způsobilostí, který v případě potřeby poskytuje konzultace o optimalizaci, včetně dozimetrie pacienta, zabezpečování jakosti, včetně operativního řízení jakosti, v případě nutnosti poradenství v záležitostech týkajících se radiační ochrany při lékařském ozáření.

ČSFM navrhuje vykládat citované pojmy takto:

Pojem "zajištění úzké spolupráce" znamená zajištění spolupráce radiologických fyziků formou uzavřené pracovní smlouvy1) a jejich přítomnost během celého klinického provozu v minimálním celkovém pracovním úvazku v závislosti na přístrojovém vybavení a rozsahu prováděných klinických výkonů podle doporučení ČSFM vycházejícího z doporučení Evropské federace organizací pro medicínskou fyziku a upraveného podle současné situace v České republice (EFOMP Policy Statement No. 7 - Criteria for the staffing levels in a Medical Physics Department).

Pojem "být k dispozici" znamená zajištění spolupráce radiologických fyziků formou uzavřeného pracovněprávního vztahu1) odpovídajícímu minimálnímu celkovému pracovnímu úvazku v závislosti na přístrojovém vybavení a rozsahu prováděných klinických výkonů podle doporučení ČSFM vycházejícího z doporučení Evropské federace organizací pro medicínskou fyziku a upraveného podle současné situace v České republice (EFOMP Policy Statement No. 7 - Criteria for the staffing levels in a Medical Physics Department).

1) Zákon č. 65/1965 Sb., Zákoník práce

Kontakt

Česká společnost fyziků v medicíně, z.s.

Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
+420 236 053 056
csfm@csfm.cz

Další kontakty

Věcné poznámky a konkrétní návrhy ke vzhledu a obsahu těchto stránek posílejte prosím na adresu webmaster@csfm.cz.