Přehled doporučení SÚJB

 

Na stránkách SÚJB jsou k dispozici dopručení týkající se lékařského ozáření v oborech radioterapie, radiodiagnostika a nukleární medicína (zde).

Kontakt

Česká společnost fyziků v medicíně, z.s.

Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
+420 236 053 056
csfm@csfm.cz

Další kontakty

Věcné poznámky a konkrétní návrhy ke vzhledu a obsahu těchto stránek posílejte prosím na adresu webmaster@csfm.cz.