Česká společnost fyziků v medicíně


Sdružuje fyziky působící v medicíně a další fyzické a právnické osoby se zájmem o medicínskou fyziku a její rozvoj. ČSFM, z.s. má za cíl prosazovat profesní zájmy radiologických fyziků a techniků působících ve zdravotnictví, podporovat výuku, výzkum a vývoj v oblasti medicínské fyziky a podílet se na zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů. ČSFM, z.s. spolupracuje s národními i mezinárodními organizacemi a společnostmi.

Více o ČSFM

Členstvím získáte:
  • slevy na pořádané akce
  • možnost finanční podpory pro vzdělávání
  • možnost ovlivňovat obor v ČR a v Evropě
  • členství v EFOMP a IOMP
  • nejnovější informace o oboru
  • možnost podílet se na chodu společnosti
Stát se členem
Aktuality

Nové sídlo ČSFM

25.04.2024

ČSFM oficiálně změnilo sídlo (Bartoškova 1450/28, Praha 4) a má nové stanovy. Obojí bylo členskou schůzí odouhlaseno na KRF 2023. 

SNMMI free online access

23.04.2024

IAEA a SNMMI nabízí volné online přístupy na SNMMI kongres (8.-.11.6.2024, Toronto) . Formulář zde.

vznik ČSFM

05.04.2024

Dnes je to 20 let, co se konala ustavující schůze ČSFM :-) 

Akce budoucí
Pořádáme

12. Konference radiologické fyziky

29.05.2024 - 31.05.2024, Bystřice nad Pernštejnem

Tradiční konference ČSFM, podrobnostiohledně organizace, ubytování, registrace a kompletní program zde.

Smazání staré verze webu ČSFM

31.12.2024,

Na konci tohoto roku definitivně smažeme původní stránky ČSFM, které jsou stále přístupné zde

ESTRO Training Course - Basic Clinical Radiobiology

07.09.2024 - 11.09.2024, Tallin, Estonsko

Sponzorované Atomovou agenturou přes SÚJB. Detail akce: https://www.sujb.cz/aplikace/mezakce/detail.php?recId=4870
Termín pro podání přihlášek: 25. 05. 2024

ECMP kongres

11.09.2024 - 14.09.2024, Mnichov

5th European Congress of Medical Physics

60. Dny nukleární medicíny

25.09.2024 - 27.09.2024, České Budějovice

Tradiční konference ČSNM, podrobnosti budou doplěny.

Další akce
Kontakt

Česká společnost fyziků v medicíně, z.s.

Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
+420 236 053 056
csfm@csfm.cz

Další kontakty

Věcné poznámky a konkrétní návrhy ke vzhledu a obsahu těchto stránek posílejte prosím na adresu webmaster@csfm.cz.