Stav legislativy k 1. 6. 2020

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích

Vyhláška č. 62/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích

Vyhláška č. 61/2015 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony provedené SÚKL podle zákona o zdravotnických prostředcích

Nařízení vlády č. 56/2015 Sb., o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro

Nařízení vlády č. 55/2015 Sb., o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky

Nařízení vlády č. 54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky

Nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh

Poslední aktualizace: 01.06.20 Stránku upravil: Ing. Lenka Petýrková Janečková

Hledat | Přihlásit English version