Věstníky Ministerstva zdravotnictví jsou uvedeny na http://legislativa.mzcr.cz zde

Věstník 06-2020 
Seznam center vysoce specializované onkourologické péče

Věstník 02-2020 
Kvalifikační standard přípravy na výkon zdravotnického povolání Radiologický asistent

Věstník 07-2019 
Metodický pokyn poskytovatelům zdravotních služeb k problematice kybernetické bezpečnosti

Věstník 04-2019 
Seznam center vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii 2019

Věstník 03-2019 
Národní radiologické standardy – skiagrafie, dospělí

Věstník 11-2018
Národní radiologické standardy – skiagrafie, dospělí (Další vydání: Věstník 03-2019)

Věstník 06-2018
Seznam center vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče
Oznámení Ministerstva zdravotnictví o prodloužení platnosti statutů center vysoce specializované péče podle § 112 zákona č. 372/2011 Sb.

Věstník 13-2017
Národní radiologické standardy – intervenční kardiologie
Organizace a hodnocení kvality onkologické péče v ČR

Věstník 10-2016
Národní radiologické standardy – skiagrafie, obecná část (Nahrazeny Věstníkem 03-2019)
Národní radiologické standardy – intervenční radiologie

Věstník 02-2016
Národní radiologické standardy - výpočetní tomografie
Národní radiologické standardy - radiační onkologie
Národní radiologické standardy - nukleární medicína

Věstník 06-2015
Národní radiologické standardy – radiologická fyzika

Věstník 04-2015
Onkogynekologická péče v ČR
Seznam center vysoce specializované onkologické péče v ČR

Věstník 07-2013
Úprava metodického pokynu, kterým se stanoví pravidla průběhu specializačního vzdělávání podle zákona 96/2004 Sb.

Věstník 05-2013
Střediska specializované péče pro ozářené při radiačních nehodách

Věstník 07-2012
Metodický pokyn, kterým se stanoví vedení dokumentace a průběhu specializačního vzdělávání, certifikovaného kurzu a AKK

Věstník 11-2011
Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru RADIOLOGICKÁ FYZIKA

Věstník 09-2011 
Národní radiologické standardy - radiologická fyzika (Nahrazeny Věstníkem 06-2015)
Národní radiologické standardy - nukleární medicína (Další vydání: Věstník 02-2016)
Národní radiologické standardy - radiodiagnostika - diagnostická část (Nahrazeny Věstníkem 03-2019)
Národní radiologické standardy - radiodiagnostika - intervenční radiologie

Věstník 03-2011
Metodický pokyn, kterým se stanoví pravidla průběhu specializačního vzdělávání (Upraven Metodickým pokynem ve Věstníku 07-2013)

 

Poslední aktualizace: 19.05.20 Stránku upravil: Ing. Lenka Petýrková Janečková

Hledat | Přihlásit English version