Soutěž mladých autorů o nejlepší odbornou práci v oborech radiologické fyziky za rok 2019 (15. ročník)

 

Soutěže se zúčastnili 4 autoři, jejichž práce byly publikované v roce 2019:

 

Iva Brátová: „Validation of dose distribution computation on sCT images generated from MRI scans by Philips MRCAT Reports of Pract. Onc. & Radiother. 24. 245-250, 2019 

Lukáš Knybel: Evaluation of spine structure stability at different locations during SBRT Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2019; 163:XX.

Tomáš Kořínek: „Predikce pozdní toxicity kritických orgánů po zevní radioterapii prostaty"  Diplomová práce 

Anna Povolná: „Modelování CBCT a souvisejících pohybových artefaktů"  Diplomová práce

 

Výsledky soutěže za rok 2019:

1. místo:  Tomáš Kořínek                       oceněn         10.000 Kč

2. místo:  Iva Brátová                            oceněna         5.000 Kč 

3. místo:  Anna Povolná                         oceněna         3.000 Kč 

 

 

Výbor ČSFM děkuje soutěžícím za podnětné příspěvky, těšíme se na Vaše další přihlášené soutěžní práce v následujících ročnících soutěže.

Hledat | Přihlásit English version