Výbor České společnosti fyziků v medicíně, z.s., vyhlašuje 14. ročník

Soutěže mladých autorů o nejlepší odbornou práci v oborech radiologické fyziky za rok 2018

(radiologická fyzika v radioterapii, nukleární medicíně nebo radiodiagnostice).

Podrobná pravidla soutěže naleznete zde.

Soutěžním obdobím je rok 2018.

Přihlášení do soutěže:

Soutěžícím, jejichž práce se umístí na prvním, druhém nebo třetím místě, budou uděleny následující ceny:

 

Podmínkou proplacení finanční částky je zajištění prezentace na odborné konferenci (pokud Výbor o prezentaci práce požádá). 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Poslední aktualizace: 23.02.19 Stránku upravil: Administrátor

Hledat | Přihlásit English version