Řádné členství

Řádnými členy mohou být fyzické osoby s ukončeným vysokoškolským vzděláním, které jsou činné v oblasti fyziky v medicíně nebo v oblastech s fyzikou v medicíně úzce souvisejících. Řádnými členy mohou být i radiologičtí technici.

Přihlášku za řádného člena ČSFM najdete zde ve formátu DOC. Podepsanou přihlášku zašlete spolu s kopií vysokoškolského diplomu, kopií Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu jako radiologický fyzik (vlastníte-li) a podepsaným Poučením ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů zde na adresu:

Ing. Ivana Horáková, CSc.
SÚRO, Bartoškova 28
140 00 Praha 4

Vyplněnou a podepsanou přihlášku, vysokoškolský diplom, kopii Osvědčení a Poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.  je také možné naskenovat a elektronickou poštou zaslat na adresu:
ivana.horakova@suro.cz

Po kladném posouzení přihlášky výborem budete vyzváni k zaplacení členského příspěvku.

Výše ročního členského příspěvku za řádné členství je 300 Kč, v této částce jsou již zahrnuty členské poplatky pro EFOMP a IOMP.

 

Poslední aktualizace: 08.02.17 Stránku upravil: RNDr. Libor Judas Ph.D.

Hledat | Přihlásit English version