Partneři ČSFM

AMEDIS, spol. s r.o.

Společnost AMEDIS, spol. s r.o. je výhradním zástupcem světových výrobců zdravotnické techniky v oboru radioterapie:

 • VARIAN MEDICAL SYSTEMS - komplexní systémy pro vybavení radioterapie (lineární urychlovače, radioterapeutické simulátory, automatické afterloadingy, plánovací a verifikační systémy)
 • BrainLAB - zařízení pro stereotaktické ozařování
 • WOLF Medizintechnik - terapeutické RTG přístroje
 • IBA - Scanditronix/Wellhöfer - dozimetrické systémy
 • AP - laserové zaměřovače
 • Par Scientific - zařízení pro výrobu stínících a kompenzačních pomůcek, fixační pomůcky.

Pro všechna zmíněná zařízení zajišťuje společnost AMEDIS, spol. s r.o. prodej, dovoz, distribuci, instalaci, uvedení do provozu, záruční a pozáruční servis. Společnost je držitelem povolení SÚJB pro provádění přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability všech výše uvedených zdrojů ionizujícího záření.

VF, a.s.

Společnost VF,a.s. působí na náročném trhu radiační ochrany a radiační kontroly. Produkty a řešení VF,a.s. jsou zaměřeny do oblastí jaderné energetiky a průmyslu, radioaktivních odpadů, metrologie ionizujícího záření, životního prostředí a zdravotnictví.

V oblasti zdravotnictví VF,a.s. nabízí zejména následující služby a produkty:

 • kompletní legislativní a technická podpora na pracovištích se zdroji ionizujícího záření (radiodiagnostická pracoviště, radioterapeutická pracoviště a oddělení nukleární medicíny)
 • metodickou podporu při tvorbě místních radiologických standardů a nastavení diagnostických referenčních úrovní
 • zkoušky přejímací a dlouhodobé stability zdrojů ionizujícího záření (URZ i diagnostických RTG) a zkoušky provozní stálosti
 • dovoz, výměnu a likvidaci URZ
 • dodávky monitorovacích systémů radiační kontroly pro PET centra
 • dodávky ozařovačů pro lékařské účely

Společnost VF, a.s. disponuje kvalitním technickým vybavením, které jí umožňuje plnit vysoké nároky na kvalitu služeb a výrobků v oblasti radiační kontroly a ochrany. Součástí technického zázemí společnosti jsou:

 • Technologické centrum pro aplikovaný výzkum a vývoj nových technologií, produktů a řešení v oblasti dozimetrie a ochrany a následně zajištění sériové výroby zavedených produktů

 • Výrobní centrum zajišťující sériovou výrobu našich zařízení a kompletaci komplexních systémů
 • Akreditovaná metrologická laboratoř ionizujícího záření
 • Horká komora pro práci se zdroji ionizujícího záření vysokých aktivit
 • Školicí středisko pro předávání a výměnu zkušeností v oblasti radiační kontroly a ochrany
 • Realizační a servisní středisko, které zajišťuje realizaci projektů a poskytování servisních služeb, a to jak vlastních systémů, tak i systémů jiných výrobců

Canberra-Packard s.r.o.

Canberra-Packard s.r.o. je výhradním zástupcem světových výrobců zdravotnické techniky v těchto oblastech:

 • dozimetrické systémy PTW-Freiburg – špičkové dozimetrické vybavení pro radioterapii, radiodiagnostiku i nukleární medicínu
 • rentgenové terapeutické ozařovače XSTRAHL – inovativní řešení především v oblasti radiační onkologie a dermatologie 
 • fantomy CIRS – široký výběr nejenom tkánově ekvivalentních antropomorfních fantomů, simulátorů a testovacích pomůcek pro modality CT, mamografie, IMRT aj.
 • transportní systémy Zephyr firmy DIACOR snadno polohovací, pozičně přesné, vysoce prostorově variabilní pacientské podložky pro snímkovací techniky CT či MR
 • příprava radiofarmak TEMA Sinergie – automatické dávkovací a aplikační systémy, stíněné laminární boxy, stínící a ochranné pomůcky pro radiofarmaka používaná na standardních ONM a v PET centrech
 • gamma-spektroskopické systémy CANBERRA – přenosné i laboratorní plně automatizované spektroskopické sestavy pro určení charakteristik izotopových spekter
 • měřící systémy Berthold Technologies – monitory plošné kontaminace, kontaminační monitory ruce/nohy
 • Canberra – monitory dávky a dávkového příkonu

Elekta Services s.r.o.

Sponzoři ČSFM

Edomed a.s.

G and G Medical Engeneering spol. s r.o.

KC Solid, spol. s r. o.

Lynax s.r.o.

M.G.P. spol. s r. o.

Siemens Healthcare, s.r.o.

TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o.

ÚJV ŘEŽ, a.s.

 


 

ČSFM velmi děkuje všem partnerům a sponzorům za jejich příspěvky, bez nichž by bohatá činnost společnosti nebyla možná. V případě zájmu o partnerství prosím kontaktujte hospodáře ČSFM.


Poslední aktualizace: 27.04.16 Stránku upravil: Administrátor
Hledat | Přihlásit English version