Vloženo:10.04.2017

Vážení kolegové,

výbor ČSFM se na Vás obrací s prosbou, zda byste připomínky a dotazy k Novému atomovému zákonu a jeho vyhláškám posílali nejen na SÚJB, ale v kopii i na ČSFM. ČSFM bude jednotlivé podněty evidovat a připravovat ve formě připomínek.

Vloženo:15.03.2017

Ve Věstníku 10-2016 vydaném 15.12.2016 byly zveřejněny Národní radiologické standardy - skiagrafie, obecná část a Národní radiologické standardy - intervenční radiologie.

Vloženo:27.02.2017

Cestu k získání Medical Physics Expert dle European Commission Radiation Protection No. 174 - European Guidelines on Medical Physics Expert (EU RP 174), označení odbornosti specialistů v Evropě a v ČR a vysvětlení, proč v ČR ekvivalent k „Medical physics expert“, tj. EQF level 8 dle EU RP 174, neexistuje najdete zde.

Vloženo:30.12.2016

Vyšlo nové doporučení SÚJB:
Zavedení systému jakosti při využívání zdrojů ionizujícího záření v radioterapii a radiodiagnostice
Vyjádření a používání nejistot v klinické dozimetrii

Vloženo:30.12.2016

Na stránce "Pro radiologické fyziky" najdete přehled doporučení SÚJB pro radioterapii.

Hledat | Přihlásit English version