Vloženo:15.03.2017

Ve Věstníku 10-2016 vydaném 15.12.2016 byly zveřejněny Národní radiologické standardy - skiagrafie, obecná část a Národní radiologické standardy - intervenční radiologie.

Vloženo:27.02.2017

Cestu k získání Medical Physics Expert dle European Commission Radiation Protection No. 174 - European Guidelines on Medical Physics Expert (EU RP 174), označení odbornosti specialistů v Evropě a v ČR a vysvětlení, proč v ČR ekvivalent k „Medical physics expert“, tj. EQF level 8 dle EU RP 174, neexistuje najdete zde.

Vloženo:23.02.2017

Zemřel Ing. Pavel Stankuš

V sobotu 18. 2. 2017 náhle zemřel ve věku 70 let Ing. Pavel Stankuš, absolvent FJFI ČVUT, který svou prací od samého počátku své profesní kariéry významně ovlivnil úroveň a podobu budoucího oboru radiologické fyziky v České republice.
více zde

Vloženo:22.02.2017

Výbor České společnosti fyziků v medicíně, z.s., vyhlašuje 12. ročník Soutěže mladých autorů o nejlepší odbornou práci v oborech radiologické fyziky za rok 2016. Uzávěrka přihlášek je 31.3.2017. Podrobnosti vyhlášení najdete zde.

Vloženo:30.12.2016

Vyšlo nové doporučení SÚJB:
Zavedení systému jakosti při využívání zdrojů ionizujícího záření v radioterapii a radiodiagnostice
Vyjádření a používání nejistot v klinické dozimetrii

Vloženo:30.12.2016

Na stránce "Pro radiologické fyziky" najdete přehled doporučení SÚJB pro radioterapii.

Hledat | Přihlásit English version