Mimořádné členství

Mimořádnými členy mohou být fyzické nebo právnické osoby, které podporují záměry a cíle ČSFM a osoby studující daný obor. Mimořádní členové nemají hlasovací a volební právo.

Přihlášku za mimořádného člena ČSFM najdete zde ve formátu DOC. Podepsanou přihlášku zašlete spolu s podepsaným Poučením ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů zde na adresu:

Ing. Ivana Horáková, CSc.
SÚRO, Bartoškova 28
140 00 Praha 4

Vyplněnou a podepsanou přihlášku a Poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.  je také možné naskenovat a elektronickou poštou zaslat na adresu:
ivana.horakova@suro.cz

Po kladném posouzení přihlášky výborem budete vyzváni k zaplacení členského příspěvku.

Výše ročního členského příspěvku za mimořádné členství je 200 Kč.

 

Poslední aktualizace: 08.02.17 Stránku upravil: RNDr. Libor Judas Ph.D.

Hledat | Přihlásit English version