6. Konference radiologické fyziky (ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM ČLS JEP)
a členská schůze ČSFM, schůze výboru
Fyzikální sekce ČSNM ČLS JEP

VŠEOBECNÉ INFORMACE

termín konání: 
13.4. – 15.4.2016
místo konání: Hotel Skalský Dvůr, Bystřice nad Pernštejnem, www.skalskydvur.cz
přihláška: (elektronickou formou na www.csfm.cz)
  nebo v místě konání konference
(přihlášky do 13.3.2016)
   
registrační poplatek:  
- člen ČSFM, ČSNM 500 Kč
- nečlen ČSFM, ČSNM 600 Kč
- platba na místě 800 Kč


*registrace účastníků v místě konání bude probíhat ve středu od 12:00 do 18:00 a ve čtvrtek od 8:00 do 12:00

Další informace zde

Program konference zde

Přednášky ke stažení:      

PET/MR hybridní zobrazování    
Radionuklidová radioembolizace jater mikročásticemi 90Y Problémy a chyby odhalené nezávislými prověrkami radioterapeutických ozařovačů  
Koupili jsme nové PET/CT! - A co na to lékař? SW pomůcky pro agendu zkoušek v radioterapii  
Kvantifikace mandibulárního růstu pomocí SPECT Transmisní portálová dozimetrie pomocí metody Monte Carlo  
Využití metody Li-Ma při scintigrafii příštítných tělísek Ověření možnosti stanovení odezvy EPID pomocí plánovacího systému Monaco  
GATE - Software pro metodu Monte Carlo na bázi GEANTu Naše zkušenosti s portálovou dozimetrií  
GATE - Software pro metodu Monte Carlo na bázi GEANTu Klinický význam neplánovaných přerušení radioterapie  
Fantom využitelný při terapii štítné žlázy Výsledky tříměsíční pilotní studie poruchovosti a odstávek lineárních urychlovačů na radioterapeutických pracovištích v ČR  
Stanovení absorbované dávky při léčbě nízkorizikových pacientů s karcinomem štítné žlázy Jak v praxi reagovat na odstávky v provozu lineárních urychlovačů  
Cyklotron – první článek v procesu přípravy radiofarmak Moderní řešení dozimetrie LU  
Radiojód-131: je směsí dvou radionuklidů jódu-131 a metastabilního xenonu-131m? Klinická dozimetrie PBS  
Radiační zátěž při CT fluoroskopii a co s tím dělat?  Zhodnocení dozimetrických vlastností MicroDiamond PTW 60019 detektoru a jeho využití ve stereotaktických ozařovacích polích  
Kalibrace KAP metrů ve Fakultní nemocnici Olomouc Vliv přesnosti kalibrační křivky na výsledek verifikace plánů EBT3 filmem  
Analýza možností transferu nových poznatků a technologií do praxe v oboru nukleární medicíny ITV a tumory pankreatu  
Chyby při archivaci dat u WS Somaris/5 Siemens Stanovení dávky pacienta při nenádorové radioterapii v ČR  
     
Příprava nové vyhlášky o radiační ochraně Novinky v Národních radiologických standardech  
Poždavky na používání měřidel při lékařském ozáření podle atomového zákona a zákona o metrologii Změny v NRS - Radiologická fyzika  
Kontrolní činnost SÚJB na pracovištích provádějících lékařské ozáření Nové webové rozhraní pro službu osobní dozimetrie VF  
  Tajemné gravitační vlny:  podařilo se je konečně přímo detekovat?  

 


 

 
Projekce: k dispozici bude dataprojektor, plátno, mikrofon a standardně vybavený počítač
Potvrzení o účasti: všem účastníkům bude vydáno potvrzení o účasti
Stravování: na vlastní náklady v restauraci hotelu (140,- oběd, 160,- večeře)
Ubytování: účastníci konference si musí zamluvit pokoj z rezervované kapacity v hotelu (v případě zájmu o ubytování i členů rodiny by bylo vhodné nejprve kontaktovat pořadatele konference kvůli informacím o zájmu a obsazenosti vyhrazené kapacity)
Cena ubytování: dvoulůžkový pokoj obsazený 1 osobou  - 950 Kč / noc / osobu
dvoulůžkový pokoj obsazený 2 osobami -  1500 Kč / noc / pokoj
Doplňkové služby: bazén, wifi a parkování - zdarma
Doprava: individuální – parkování možné u hotelu

 

Registrační údaje

Aktivní účast

Hledat | Přihlásit English version