Výbor České společnosti fyziků v medicíně, z.s. vyhlašuje 12. ročník

Soutěže mladých autorů o nejlepší odbornou práci v oborech radiologické fyziky za rok 2016

(radiologická fyzika v radioterapii, nukleární medicíně nebo radiodiagnostice).

Podrobná pravidla soutěže naleznete zde.

Soutěžním obdobím je rok 2016.

Přihlášení do soutěže:

Soutěžícím, jejichž práce se umístí na prvním, druhém nebo třetím místě, budou uděleny následující ceny:

Podmínkou proplacení finanční částky je zajištění prezentace na odborné konferenci (pokud Výbor o prezentaci práce požádá).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Poslední aktualizace: 22.02.17 Stránku upravil:Ing. Ivana Horáková CSc.
Hledat | Přihlásit English version