Vloženo:12.09.2017

ESTRO 37

Datum konání: od 20.04.2018 do 24.04.2018
Místo: Barcelona, Spain

 Deadlines for the conference: 

 • 23 October 2017 for abstract submission
 • 17 January 2018 for early registration

You can find more information, such as the scientific programme, on
http://estro.org/congresses-meetings/items/estro-37.

Letter  from the ESTRO President .

Vloženo:20.09.2017

IUPESM 2018

Datum konání: od 03.06.2018 do 08.06.2018
Místo: Praha

Pravidla podpory členům ČSFM, z.s. pro účast na Světovém kongresu radiologické fyziky a biomedicínského inženýrství v Praze 3.- 8. 6. 2018

Pravidla podpory členům ČSFM, z.s. pro účast na Světovém kongresu radiologické fyziky a biomedicínského inženýrství v Praze 3.- 8. 6. 2018:

 • podpora se uděluje řádným členům ČSFM, z.s., kteří byli řádnými členy k datu členské schůze ČSFM dne 11.4.2017
 • výše podpory je 100 Euro pro jednoho žadatele
 • podpora se uděluje pouze pro žadatele, kteří se zaregistrují na kongres jako Member Early Registration
 • o výši podpory bude žadateli organizátorem kongresu snížen registrační poplatek; podporu za daného žadatele zaplatí ČSFM přímo na účet kongresu
 • podpora se uděluje maximálně prvním 35 žadatelům na základě pořadí došlých žádostí o podporu
 • žádost o podporu je třeba zaslat v elektronické editovatelné formě na předepsaném formuláři na adresu hospodáře ČSFM (vit.richter@nemlib.cz)
 • hospodář eviduje veškeré došlé žádosti podle času přijetí
 • hospodář v co nejkratší době potvrdí žadateli přijetí žádosti a pokud nebyl přesáhnut limit 35 přijatých žádostí, vyzve žadatele k zaplacení registračního poplatku sníženého o 100 Euro na účet kongresu. Pokud je žádost evidovaná jako přišlá nad limitem 35 žádostí, eviduje ji hospodář jako místo náhradníka a žadatele neprodleně informuje o nutnosti zaplatit registrační poplatek, pokud jeho žádost postoupí (viz dále).
 • pokud žadatel do 1 měsíce od výzvy hospodáře k zaplacení registračního poplatku nepošle elektronickou formou hospodáři doklad o zaplacení registračního poplatku (např. elektronické potvrzení o proběhlé platbě), ruší se jeho žádost i veškeré ostatní žádosti pro stejnou osobu a na jeho místo nastupuje další žadatel v časovém pořadí dle došlých žádostí.
 • žádosti se přijímají od 1.9.2017 do 21.1.2018.
 • časovým limitem je také stihnout zaplatit snížený registrační poplatek před uplynutím termínu Early Registration Member.

Žádost o podporu účastnického poplatku WC IUPESM 2018

Vloženo:20.11.2017

7th World Congress of Clinical Safety

Datum konání: od 07.09.2018 do 08.09.2018
Místo: Bern, Švýcarsko

 Dear respected colleagues around the world,
Following Congress is held in Switzerland
(Poster) http://www.iarmm.org/7WCCS/(poster)7WCCS_2018.pdf
(Flyer)  http://www.iarmm.org/7WCCS/(Flyler)7WCCS_Siss.pdf

The 7th World Congress of Clinical Safety
Date: 7(Fri) - 8 (Sat) September 2018
Place: Best Western Hotel, Bern, Switzerland

Abstract submission:   From 1 February 2018 to 30 April 2018

Congress registration:
(Audience without a visa for Switzerland)
From 1 April 2018 to 15 August 2018
(Audience requested a visa for Switzerland)
From 1 April 2018 to 31 May 2018

Visit the following homepage to get the details.
http://www.iarmm.org/7WCCS/

Hledat | Přihlásit English version